"Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công." 
"Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success."

                                - Henry Ford

®

NNC Scientific

 Chemservice - more than just service

Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học NNC

135/17 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22 quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh Việt Nam

Điện thoại: 028.66757025              Fax: 028-62944868

Email: Info.nnc@chemservice.com.vn